Exercicis Espirituals 2024

Exercicis Espirituals 2024

diumenge, 2 d’abril del 2017

Els Estudis d'Evangeli d'en Jaume Fontbona: Beneït el qui ve en nom del Senyor! http://www.servicioskoinonia.org/cerezo/dibujosA/19RamosA.jpg


Evangeli de Rams


1. Llegim el text (Mt 21,1-11)
1Quan es van acostar a Jerusalem i arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres, Jesús va enviar dos deixebles 2amb aquest encàrrec: —Aneu al poble que teniu al davant i tot seguit trobareu una somera fermada, amb un pollí al seu costat. Deslligueu-la i porteu-me’ls. 3I si algú us preguntava res, responeu-li: “El Senyor els ha de menester, però de seguida els tornarà.” 4Això va succeir perquè es complís allò que havia anunciat el profeta: 5Digueu a la ciutat de Sió: Mira el teu rei que ve cap a tu; arriba humilment, muntat en una somera i en un pollí, fill d’un animal de càrrega. 6Els deixebles hi anaren i feren el que Jesús els havia manat: 7portaren la somera i el pollí, van posar els mantells al seu damunt, i ell hi va muntar. 8Molta gent va començar a estendre els seus mantells pel camí; d’altres tallaven branques dels arbres i les escampaven per terra. 9La gent que anava davant d’ell i els qui seguien darrere cridaven: —Hosanna al Fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosannaa dalt del cel! 10Quan hagué entrat a Jerusalem, tota la ciutat es va contorbar, i preguntaven: —Qui és aquest? 11La multitud responia: —Aquest és el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea.

2. Mirem el text i contemplem Jesús
L’entrada del Messies Rei a la seva ciutat consta de tres escenes marcades per l’acompliment de l’Escriptura (21,4-5.10): (1) Els preparatius (21,1-3). (2) L’entrada triomfal (21,6-9), emmarcada pel teixit que uneix Is 62,11 i Za 9,9, tot destacant la condició humil del Rei que ve a salvar el seu poble. (3) La reacció de la ciutat de Jerusalem i de la multitud (21,10-11), la primera reacciona tal com va fer-ho davant la pregunta dels savis d’Orient (2,3) i la segona, reconeixent el seu origen messiànic i humil: és el profeta Jesús, de Natzaret (cf. 2,3) de Galilea (cf. 2,22; 4,12-16), la cruïlla de pobles. La multitud saluda Jesús, l’aclama i li dóna la benvinguda (acull el Senyor: Salm 118,25-27b). La inquietud de Jerusalem anticipa el refús del seu Messies Rei, i alhora el trobament definitiu amb el seu Senyor (21,3; 23,39).
Mateu presenta Jesús com a profeta (home) i Senyor (Déu) que es manifesta com a Rei inesperat i sorprenent que porta la salvació i la pau al seu poble. Una identitat que només es revelarà després de ser refusat, intimidat i assassinat.
El testimoniatge de Jesús interpel·la: Qui és aquest?
Jesús és home, i com a tal morirà, però alhora és Déu, i com tal mostrarà que estima i acull bons i dolents i que la seva reialesa és diferent a la dels humans.

3. Pensem-hi
El meu testimoniatge interpel·la com Jesús?
Què m’interpel·la del testimoniatge de Jesús?