diumenge, 19 de febrer del 2017

Els Estudis d'Evangeli d'en Jaume Fontbona: Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu... 

D. 8 de durant l’any A

 

1. Llegim el text (Mt 6,24-34)

24Ningú no pot servir dos senyors, perquè si estima l’un, avorrirà l’altre, i si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu servir alhora Déu i el diner.

25Per això us dic: No us preocupeu per la vostra vida, pensant què menjareu o què beureu, ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. ¿No val més la vida que el menjar, i el cos més que el vestit? 26Mireu els ocells del cel: no sembren, ni seguen, ni recullen en graners, i el vostre Pare celestial els alimenta. ¿No valeu més vosaltres que no pas ells? 27¿Qui de vosaltres, per més que s’hi esforci, pot allargar d’un sol instant la seva vida? 28I del vestit, per què us en preocupeu? Fixeu-vos com creixen els lliris del camp: no treballen ni filen, 29però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d’ells. 30I si l’herba del camp, que avui és i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, ¿no farà més per vosaltres, gent de poca fe? 31Per tant, no us preocupeu, pensant què menjareu, o què beureu, o com us vestireu. 32Tot això, els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare celestial ja sap prou que en teniu necessitat. 33Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu i fer el que ell té per just, i tot això us ho donarà de més a més. 34No us preocupeu, doncs, pel demà, que el demà ja es preocuparà d’ell mateix. Cada dia en té prou amb els seus maldecaps.

2. Contemplem el text
Convida a fer una sèrie d’eleccions: servir Déu, o bé deixar-se arrapar per la riquesa; inquietar-se per les necessitats de la vida, o bé viure la vida com a do de Déu; cercar Déu i el seu Regne, o bé preocupar-nos pel demà. Convida a gaudir de la creació, a fixar-nos-hi per a descobrir-hi les empremtes de la bondat de Déu. Convida a admirar la llibertat de viure assossegadament, la llibertat de donar-se als altres, la llibertat de gaudir més de la companyia dels altres i dedicar-los més temps. La invitació a confiar en Déu té un especial sentit quan les persones ja tenim una certa experiència de fe, o bé un pressentiment especial sobre el sorprenent i misteriós Déu en qui podem confiar. En efecte, Déu compleix les promeses i sempre s’implica, d’alguna manera o altra, en la vida de les persones, per això podem confiar-hi sense angoixes.
Hi ha un gran contrast entre l’estil de vida del Regne i l’estil de vida que el món neoliberal (basat en la competitivitat i productivitat). L’opció pel Regne no contempla mitges tintes o compromisos entre servir Déu o el diner. Cercar el Regne és cercar els altres per a servir-los i estimar-los, per a ser-hi i gaudir junts de la natura i de l’amistat.
3. Pensem-hi. M’inquieto per les necessitats de la vida? Confio que Déu em sosté i m’acompanya en l’estil de vida pel Regne? Sóc conscient que en el parenostre prego a un Déu que m’és Pare? Sé gaudir de la natura i de la vida social amb la família i les amistats?